3 Snø observasjoner ved (Tromsø/Tromsø).
Observert av
Finn@obskorps
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
12. februar 2019 kl. 13:42
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
Utsatt høyde bunn
Kommentar
Utløst et nysnøflak som glide ut på et nedsnødd lag av overflaterim

Copyright
Finn@regobs Troms
Copyright
Finn@regobs Troms
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Kommentar
Vet ikke hvor utbredt dette svake laget er
Notater
Tekst
Vet ikke hvor utbredt dette skred problemet er. Var på fot tur ned fra steinbruddet når vi utløst denne ovenfra når vi gikk en liten snarvei Bruddet forplantet seg ca hele henge som da var lite. Kanskje noe og se etter i andre områder.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
64 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart