6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk fra NV
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene enkelte steder der det er kort vei ned til nedføyket nysnø
Værobservasjon
Vindhastighet
15,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
10 %
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Store lokale variasjoner i hardhet på snøoverflaten.
Snøprofil

Copyright
Gudmund
Stabilitetstest
Test
ECTP 4@30cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Nedføyket nysnø på teststedet. Tykkelse og hardhet på både det svake og det overliggende laget varierer mye. På vindutsatte steder ser det ut til at dette svake laget har blåst bort
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Bryter lett og glatt i toppen av et 7 cm tykt kantkornlag mellom to skarelag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1268 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart