6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Morten
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. februar 2019 kl. 15:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i kombinasjon med nedføykede lag med nysnø fører til at enkelte SØ og S vendte sider sklir ut. Største skredet som er observert er str 2.
Drønn i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Enkelte drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkorn over skarelag.
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fører til kraftig vindtransport. Denne snøen sprekker opp rundt skiene der hvor den ligger oppå et svakere lag nysnø.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
11.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Vi har observert ett skred str 2 og en del str 1. Alle i Sør og sørøstvendte sider. Har gått på nedføyket nysnø.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
16,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
70 %
Snødekke
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Svært varierende snødybde avhengig av eksponering for vind. Fortsatt mye ubundet tørr snø tilgjengelig i le områder. Ellers i terrenget er det mye avblåst.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Copyright
Morten
Kommentar
Nedføyket nysnølag glir ut med liten tilleggsbelastning, men har liten forplantningsevne.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket består av myke flak med nedføyket nysnø i enkelte heng som er lett er å løse ut, men forplantningsevnen er liten. Kantkorn over skare krever stor tilleggsbelastning men problemet finnes mange heng og med varierende tykkelse.
Utvikling
Det vil være økende potensiale for naturlig utløste skred utover dagen dersom vindtransporten fortsetter. Dersom den varslede temperaturstigningen slår til i høyden vil dette ytterligere øke
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det lokale varslet er riktig ihht til vår vurdering.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1263 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart