6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Skigubben
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. februar 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett å få snøen til å sprekke, og løse ut mindre flak.
Skredaktivitet
Dato
11.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
På vei til svarthetta fra Bjøberg så vi 2 skred i østvendt side på Hemsedalsfjellet. Størrelse 1 skred. Vi har ikke sett noe skredaktivitet i tilknytning svarthetta. Har hatt begrenset sikt gjennom dagen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
5,50 °C
Vindretning
Fra nordvest
Kommentar
Kraftig vind på ryggen. Kast opp til 15m/s. Kraftig vindtransport av snø. Avblåste rygger.
Snøprofil

Copyright
Skigubben
Kommentar
Profilen er tatt på 1055 MOH. I et le område. Profilen er dekkende for 150m over og under der profilen er tatt. Dette er det mest ustabile snødekket på turen opp til Eggen på svarthetta. I nedre del av skogen var skogen magisk.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemene som er beskrevet i Varsom stemmer godt med snødekket utfordringene vi har sett i dag.
Utvikling
Med en ytterlig økning av vind og mye tilgjengelig nysnø vil faren for skred øke.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1242 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart