7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Toppturmathias
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. februar 2019 kl. 14:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørre fokksnø flakskred
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 10m lang sprekk i folket flak
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: kulling fra nord vest. Store mengder med fokksnø
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
11.02.2019 13:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Naturlig utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Skredbanenavn
SØ renne på skogshorn
Kommentar
Observert fra avstand
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Kommentar
16m/s vind i kastene
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Rygger og kuler er avblåst og har tynt snødekke. Mye Stein stikker opp i fjellet. Lilleblokktest avdekket et svakt lag med nysnø under vindpakket snø. Varierende tykkelse på overliggende flak
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kraftig vind og mye løssnø har ført til stor utbredelse av flakdannelser
Utvikling
Det svake laget av nysnø er ikke vedvarende og vil stabilisere seg over tid
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Notater

Copyright
Toppturmathias
Kommentar
Naturlig løst ut flakskred i SØ renne av skogshorn
Copyright
Toppturmathias
Kommentar
Kraftig snøfokk fra NV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1614 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart