7 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/GRATANGEN).
Observert av
Sondrewenaas
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
10. februar 2019 kl. 14:04
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
10.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Skydekke
70 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Stabilt snødekke, rett under nysnølager er det et fokksnølag på 5-10 cm med lett «nysnø» under. Ingen propagering i fokklaget, eller andre lag ved ectx. Svært stabilt snødekke.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Gravde, og gikk kun i sørvendt skråning. Svært stabilt snødekke.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Liten sannsynlighet for skred, evt. skred blir små og det må stor belastning til.
Utvikling
Så etter kantkornet snø som skal være under utvikling. Fant ingen kantkornete krystaller. Noe nedbør da vi kom til bilen. Underliggende fokksnø som har blitt dannet ila. den siste uken var i denne skråningen generelt hardt. Gikk sjeldent igjennom med skia.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
GRATANGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
636 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart