10 Snø observasjoner ved Myrefjell (Indre Troms/Målselv).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. februar 2019 kl. 17:37
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
10.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjellområder hverken i dag søndag 10 feb eller i går lørdag 9 feb
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,50 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
100 %
Kommentar
det begynte å snø lett da jeg avsluttet turen. Over Heia observerte jeg snøfokk ca kl 1700.
Snødekke
Total snødybde
117 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det er ca 120 cm snø rett under tregrensen der snøen ikke er vindpåvirket. Vindpåvirket snø finner jeg under skoggrensen ned til ca 400moh. Rett under skoggrensen er det vekslesvis hard fokksnø og løs ubunden snø. Rett over skoggrensen (550moh) og videre opp i høyden er det stedvis hard fokksnø og stedvis avblåst ned til siste regnværsskare. Der snødekket er tynt er det godt utviklet kantkorn rett under regnværsskarelaget. Der snødekket er tykt er kantkornlaget mindre utviklet. Over tregrensen er det lite snø og avblåst på rygger og flate områder. I leheng er det hard fokksnø av varierende tykkkelse. Bildet viser snøformasjoner der fremherskende vindretn har vært fra øst/sørøst. Viser også at snødekket er tynt og det er mye stein på kuler og flatt terreng der vinden har flyttet på snødekket. Det er lite løs snø over tregrensen tilgjengelig for vindtransport over tregrensen.

Copyright
mbie@obskorps
Tester
Test
CTN
Kommentar
Ingen utslag på CT. Ved lille blokktest får jeg brudd i kantkornlaget på 72 cm dyp. Må mye kraft til for å få brudd i søylen.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Det er et kantkornlag som har utviklet seg ujevnt i snødekket. Der det er lite snø er kantkornlaget godt utvilket under regnskarelaget. Der det er mye snø er kantkornlaget mindre utviklet og meget vanskelig å påvirke. God stabilitet i snødekket
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er ikke observert skredaktivitet i området eller i de omkringliggende fjell siste tiden. Snødekket over tregrensen er sterkt vindpåvirket og det er vekslende hard fokksnø og avblåst hard regnskare over rygger og i flatt terreng der vinden har tatt tak. Det er lite snø og mye oppstikkende stein i omr. Stabiliteten i snødekket er god. Det er lite ubunden snø som kan vindtransporteres over tregrensen. Godt utviklet kantkornlag der snødekket er tynt, noe som kan bli et skredproblem ved stor pålagring ved stort snøfall. Været som er meldt tilsier at forholdene ikke vil endre seg før vindøkningen og snøværet i morgen ettermiddag setter inn.
Utvikling
Dersom det blir nedbør som meldt fra i morgen ettermiddag med vindstyrke, vil det kunne føre til pålagring av snø i leheng der snødekket er tynt. Det vil kunne føre til at det kantkornlaget som er godt utviklet i de områdene med tynt snødekke vil utgjøre et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ut fra profil og observasjoner vurderer jeg skredfaren til å ligge på en lav faregrad 2
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1.5Dd0.5De1DOhDd0.3DGNDCreated with niViz on 2020-08-13T07:34:37

Kommentar
Det er et kantkornlag under et regnskarelag i profilen. Det er samme kantkornlag som jeg finner igjen der snødekket er mye tynnere. Men da er det mye mer utviklet enn der snødekket er tykt som i profilen. Kantkornlaget er meget vanskelig å påvirke i profilen. Det er heller ingen svake lag i fokksnølaget som ligger over regnskaren. Temperaturgradienten tilsier at kantkornlaget sannsynligvis vil fortsette å utvikle seg. Men ut fra snødekkehistorikk i dette området kan jeg ikke se at kantkornlaget har utviklet seg nevneverdig der snødekket er tykt. Får samme funn som snøprofil av 4 jan.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Myrefjell
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Målselv
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
642 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart