4 Snø observasjoner ved Kroken (Tromsø/Tromsø).
Observert av
Andreas@TFFK
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. februar 2019 kl. 12:39
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har inntrykket av generelt god stabilitet i Tromsø/Kvaløya/Ringvassøya området. Tur på Ringvassøya i bratt terreng igår lørdag, og idag tur opp til Rundfjellet i Kroken. Ingen faretegn observert. Heller ikke i den vindpåvirkede snøen. Graving av profiler viser at det er lag av ulike hardhet i den siste nysnøen, men at disse henger godt sammen og stabilitets tester gir ikke brudd. Rapport på regobs om r et skuter utløst skred ved Gjerdevassbu i Lyngen. Min teori er at plasser som har hatt tynt snødekke under kuldeperioden har utviklet kantkorn. Snødekket er generellt tynnere i Lyngen og dermed mere utsatt for kantkorn utvikling. Ny innblåst snø over disse kantkonrlag har ført til skredet i Lyngen tror jeg. Tror likevel det er forholdvis få heng som er slik.
Utvikling
Dersom nedbøren kommer tors/fred, så tror jeg skredfaren blir størst i områder som hatt tynnt snødekke i kuldeperioden, dvs Lyngen og indre strøk der det har vært større sannsynlighet for å få kantkornlag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
2 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hc1DcD(1) Ser ut som et løsere lag av DF. Får litt slepp på spadeprøveher. Ellers ikke noe brudd på CT eller lille blokktesten.(2) Ingen kantkorn ved bakken. Antar dette pga forholdvis tyktsnødekke gjennom kuldeperioden.(1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-08-13T07:54:50Himmelretning
V
Kommentar
profil i skogen på 250moh mot vest. Til bakken ca 130cm snø.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kroken
Beskrivelse
Mellom turistløypa og Djevilberget
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
347 
Laster kart