6 Snø observasjoner ved Storsteinnestindan (Tromsø/Tromsø).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
9. februar 2019 kl. 18:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Det er ikke observert noen faretegn i N-NØ eksposisjoner. I V-SV eksposisjoner er det observert flakdannelse og små utglidninger i fokksnøen.
Skredaktivitet
Dato
10.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjell i Kattfjordeidet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
0 %
Kommentar
over 900 moh var det vind opp i 9m/s og snøfokk over toppheng og inn i leheng i SV eksposisjoner
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Moderat snøfokk i høyden over 900 moh fra NØ mot SV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er observer små utglidninger i den ferske fokksnøen ved belastning av skiløper. Forventer at de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg innen 24-48 timer ved gjeldende værvarsling.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er ikke observert skredaktivitet i omr. Det ligger ca 15-20 cm ubunden løs snø som kan transporteres inn i leheng ved økende vind. Stabiliteten i snødekket er god og det er ikke observert noen faretegn
Utvikling
Værvarsel for neste døgn tilsier lite vind og litt nedbør ifa snø. Det vil ikke gi nevneverdig forflytning av ubunden snø inn i leheng. Temperaturen tilsier at fokksnøen vil stabilisere seg og faregraden vil ligge på nåværende nivå
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Storsteinnestindan
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
924 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart