3 Snø observasjoner ved (Tromsø/Karlsøy).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Generelt ikke observert faretegn i dag.
Skredaktivitet
Dato
09.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i mange himmelretninger, ingen fersk skredaktivitet observert. Har gått en del løssnøskred under snøværet tidligere i uka, opp mot str 2.
Snødekke
Kommentar
Litt variasjon i snødekkehardheten i dag, F-1F, men jevnt over mye rundt F-4F. Generelt er det ikke oppsprekking rundt ski osv der vi har vært i dag. Snødybde 5-30 cm, så ganske variert. Inntrykket er at det har vært svak vind med litt ujevn snøtransport under snøværet. Nedi snødekket er det der snøen ikke er vindpåvirket ca 25 cm snø (fra snøværet onsdag) over enten gammel hard fokksnø eller mf skare. Intern i nysnøen er det fra toppen ca 15 cm F/4F snø, så er litt løsere lag a 3-5 cm som er litt grovere, og nederst 1F/4F snø. Litt flaking over det løse laget @15cm, men små hardhetsforskjeller gjør at det ikke propagere så godt. Snøen virker å være godt bunden til gammel fokksnø. Mye snø tilgjengelig for transport. Som skikjører bør man være obs på forskjeller i vindtransportert snø.

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
S
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
SV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Karlsøy
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
726 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart