6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Markus@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
9. februar 2019 kl. 15:28
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i skog og over skog. Både i øst og i vest. Trolig i kantkorn ved bakken
Skredaktivitet
Dato
09.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke god sikt, men har tidvis hatt sikt inn i leområder. Ingen skredaktivitet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Lette Snøbyger. 6 ms på 1387.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Tung nysnø, seig. Stigende temp i løpet sv dagen avblåst på toppene og på rygger. Mest snø i skog og i le-områder.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Leområder i alle himmelretninger

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Kantkorn undrer skare kal være problem der den der dekket Av fokksnø. Det varierer fra 10 cm til 1,5 meter. Derfor vanskelig å bestemme hvor dette er et problem selv om kantkornet har stor utbredelse.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1122 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart