8 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
09.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Greit oversikt over flere indikator skredbane
Snødekke

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Mye hardt fokksnø på alle aspekt ovenfor skoggrensen . Ps<1
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Svært vindpreget fra skoggrensen og oppover
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Vind utsatt område er avblåst til skare fra 10.01
Copyright
Kaj@obskorps
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke på 800mohi N vendt heng. Kystnærstrøk . . Se vedlagt profil
Snøprofil

Copyright
Kaj@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Kantkorn er tilstede både over og under skare lag, enkelt steder også inn i fokksnø. Det skal generelt veldig stor tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag, og da kun i isolert heng vil man kunne se skredaktivitet- det beregnes som lite sannsynlig å se skikjøre utløst skred i forbindelse med dette skredproblem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er generelt stabil forhold i Ofoten region. Selvom det finnes flere vedvarende svaklag i snødekket så er det lite sannsynlig å ser noe skredaktivitet på disse lag pga. at det overliggende fokksnø er så hardt og bærende. Det er pent vær, med ingen vindtransport på gang. Fokksnø problematikken fra forrige uke har hatt god tid til å stabilisere seg.
Utvikling
Ingen endring forventet imorgen (søndag), men nedbør på mandag ettermiddag vil kunne danne flak med nysnø- hvorvidt det blir økt faregrad kommer an på mengde nedbør og vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Det er verdt å notere at eneste grunn til FG2 er at det kan går str. 3 på de vedvarende svaklag, ifølge ADAM blir det dermed automatisk FG2. På det gammel bayerisk matrisse hadde jeg klassifiserte det som isolert faresone og generell kun stor tilleggsbelastning, og dermed landet på FG1
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]fdzOhde0.5rcCreated with niViz on 2020-10-26T05:41:47


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
843 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart