9 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
08.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-17,80 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
200 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Det har kommet et cm snø de 2 siste døgna og vært litt vind fra NØ. I skjerma områder er snøen løs. Noe fokksnø i leområder, men vanskelig å finne fokksnøproblemet. For regionen har det vært mer snø og vind i østligere deler, og fokksnøproblemet kan være lettere å påvirke. Under den løse snøen er det knivfast fokksnø over kantkornlag. Det er derfor ikke aktivt i dette området og denne høyden. Sett i sammenheng med obs tidligere denne uken antar jeg dette er representativt for regionen. Spesielt i Vestlig sektor er fokksnøen så hard at kantkornlaget viser lite evne til bruddforplantning. I Østlig sektor er de mindre fokksnø og kantkornlaget er høyrere i snødekket, men har lite fokksnø liggende over.

Himmelretning
V
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Ingen utslag her, men antar det er et innbåst løssnø problem som kan være gjeldende i noen leområder
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Himmelretning
V
Kommentar
Lite bruddforplantning i dette laget
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Litt nysnø og noe vind gir et fokksnøproblem. lite tiltede på denne turen, men antar mer i østligere deler av regionen. antar derfor at vi kan si at utbredelsen er i noen heng
Skredfarevurdering
Skredvurdering
i området rundt Longyearbyen er snødekket stabilt og vasnkelig å finne aktive skredproblem i denne eksponeringen. Jeg valgte å grave i Vestlig sektor fordi der hadde det samlet seg noe snø det siste døgnet og fordi det her er mest fokksnø fra tidligere vær. Ingen tegn til bruddforplatning her og ellers på turen opp til trollsteinen. Men det har kommet noe snø og blåst litt. Derfor er det et fokksnøproblem i regionen.
Utvikling
Lite vind og stabilt vær fremover i området rundt Longyearbyen. Mer vind fra NØ i østligere deler av regionen vil holde liv i fokksnøproblemet
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det virker greit. Jeg fant noe nedføyket kantkorn så det skredproblemet kan også være tilstede i regionen
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]dz1 - 2hz1 - 2dc(B)d(1) Ser litt overflatekantkorn sammen med løssnøen(2) Virker som at dette smeltefrys laget er i ferd med å blispist opp(1)(2)Created with niViz on 2020-01-28T01:07:43

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
550 
Laster kart