9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
8. februar 2019 kl. 15:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Lett til moderat vindtransport. Tydelig mer vindtransport i høyfjellet.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
08.02.2019 12:41
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
930
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
930
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Bruddhøyde
20,00 cm
Bruddbredde
5,00 m
Skredbanenavn
Gipagilet
Kommentar
To svært små flak ble skiløperutløst i bekkedalen.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Fremdeles mye snø tilgjengelig for vindtransport på flater og søkk. Hovedsaklig vindpåvirket på topper og rygger. Fant ikke tegn til oppsprekking i nysnøen på det gamle skarelaget. Lite sammenbindinger i den nyere snøen. I skogen er snødekket i stor grad ubundet. Snødekket er jevnt fordelt i terrenget framdeles og sterk vind vil flytte mye snø..
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt moderat belastning. Q2 i 4F løst kant+ begerlag under 1cm skarelag. 90cm tykt snødekke.
Tester
Test
ECTN 24@32cm
Kommentar
Ikke flere brudd dypere. Ikkebrudd i kant beger under skare
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Noe sterkere og mer vedvarende vind fra vest enn værmeldingen tilsa har ført til noe fokksnø mot øst og begynnende flakdannelse. Lite sammenbinding og spenning i snødekket og den myke nysnøen under tar av for sprekkdannelse og hindrer god forplantning. Enkelte små isolerte flak som bryter og kan skli på nedføyket nysnø. Ingen drønn eller skytende sprekker observert i dag, men trolig hardere flak og mer vindpåvirket høyere opp. På Mugnetind var det tildels sterk snøfokk i dag.
Utvikling
Lite viind fra øst lørdag og dette vil ikke føre til økende skredfare. Nysnø søndag og dreiende og økende vind fra vest mandag vil føre til økende skredfare igjen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-05-28T05:10:50FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]e(L)De(f)2.5 - 3DOhDe2.5DOiDz1 - 1.5c1.5 - 2Da2DK5DECTN24(1) Liggende lag, godt avrundet overflaterim.(2) Begynnende kant ned mot skaren. Men sitter godt mot skaren.(3) Svært løst lag godt utviklet kantkorn og beger.(4) osset hele veien ned.Smeltefryspakke ned til bakken. Godtsammenfri(1)(2)(3)(4)

Kommentar
1050moh, østvendt


Himmelretning
Ø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1015 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart