3 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/STRYN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

Copyright
stian@wyssen
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.
Copyright
stian@wyssen
Kommentar
Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,50 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Kommentar
Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
STRYN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
870 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart