8 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VALLE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnø tilgjengelig for transport. Vind fra øst frakter dette over i vestvendte leheng.
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Kommentar
Noe snø i går. Snødde lett på min obstur i dag.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Ø
Kommentar
Mot nord.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Ø
Kommentar
Mot vest.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Ø
Kommentar
Mot sør.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Ø
Kommentar
Mot øst.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Lett til moderat snøfokk.
Snøprofil

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Ø
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
Kommentar
Snøprofil tatt i vestvendt heng.
Stabilitetstest
Test
@0cm
Kommentar
Lille blokktest. Bruddflate Q3 etter 15 slag 25cm fra topp mellom fersk vindtransportert snø og gammel fokksnø. Finnes også svake sjikt i gammel fokksnø ca 45 cm fra topp. Krever stor tilleggsbelastning, men obs der snødekket er tynt.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Gammel fokksnø sklir ut på tynt kantkornlag over skare ved stor tilleggsbelastning.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Q3 bruddflate.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Over en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Krever stor tilleggsbelastning der snødekket er tykt og overliggende lag er harde og bærende. Der snødekket er tynt kan det kreve liten tilleggsbelastning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk vindtransportert snø utgjør skredfaren i dag, men man kan ikke utelukke skred ved påvirkning av kantkornlag dypere i snøpakken der snødekket er tynt. Det skal fortsette å blåse kraftig fra øst utover dagen, som vil gi ytterligere pålagring i vestvendte leheng.
Utvikling
Ikke meldt snø i morra, så snødekket vil få stabilisert seg noe før nytt snøfall er ventet på lørdag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt med mine observasjoner i dag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VALLE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1015 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart