10 Snø observasjoner ved (Voss/VIK).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyket rim @20cm. Str.3-4mm. Går i brudd ved liten tilleggsbelastning (ECTN3). Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere.

Copyright
siri@SVV
Kommentar
Rød pil viser rimlaget. Brudd i rimlaget propagerer når jeg tar forsiktig på siden av fokksnøflaket.
Copyright
siri@SVV
Kommentar
Nedføyket rim.
Copyright
siri@SVV
Kommentar
Nedføyket rim.
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Usikker på hvor mye nysnø det har kommet på Vikafjellet siste døgn. Mellom 5 og 10cm? I Sogndal har det kommet 10 cm. Varierende hvor hard overflaten er, men stort sett vindpakket myk. For det meste 5 cm synk med ski, noen steder opp til 15 cm, andre steder 2 cm. Rygger og vindutsatte formasjoner er avblåst og nesten fri for snø. Der det ikke er avblåst men vinden har fått tak, har et veldig tynt skarelag kommet til syne. Snøoverflate kjennes for øvrig seig ut (man siger sakte nedover i snøen når man går på ski) og det er tungt å tråkke spor. Nedover i snødekket finnes det mange steder løsere lag med kantkorn og/eller løs nysnø. Fant nedføyket overflaterim i N der jeg gravde snøprofil og ECT (ikke veldig skjerma formasjon). Testskavl: brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Mykt flak over løsere lag med delvis oppbyggende kant. Liten forplantningsevne i denne sjiktovergangen.

Himmelretning
N
Kommentar
Veldig tynt skarelag synlig i toppen av snødekket. 3 cm synk.
Himmelretning
Kommentar
5 cm synk.
Himmelretning
N
Kommentar
15cm synk med ski. Løst lag F med tykkelse 25 cm over fast lag.
Stabilitetstest
Test
ECTN 6@8cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Gjorde 2 separate ECT.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 3@24cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i rimlag. Str.3-4mm. Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere. Gjorde 2 separate ECT.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet nysnø sammen med vind fra S-SV siste døgnet. Dette har lagt fra seg fokksnø i leheng mot NV-N-NØ-Ø. Sjiktoverganger i fokksnøen virker ut til å ha liten forplantningsevne. Nedføyka overflaterim har trolig større forplatningsevne der fokksnøen over rimet er hardere (4F og hardere) enn der jeg gravde. Der jeg gravde, var hardheten til snøen like over rimet F. Fant laget med overflaterim i leheng mot N. Ikke veldig skjerma formasjon, så antar at laget finnes flere steder. ADAM: kunstig utløste = lett å løse ut -> utbredelse = noen -> skredstørrelse 2 -> skredfaregrad 2
Utvikling
Det er meldt lett snøvær og vind fra SØ fredag ettermiddag/ kveld. Dette vil gi ytterligere pålagring i nordlige sektorer. Skredfaregraden opprettholdes.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bør kanskje bytte ut skredproblem nedføyket løs nysnø med nedføyket overflaterim?
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
10 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(x)0.3De0.5De0.3De(x)0.3Dg4Dd0.3Dd(k)0.1DECTN3ECTN6Created with niViz on 2020-01-26T12:24:14

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VIK
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1012 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart