2 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/GLOPPEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

Copyright
stian@wyssen
Kommentar
Våte løssnøskred i Våtedalen....
Værobservasjon
Temperatur
3,00 °C
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
GLOPPEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
180 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart