9 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Observert av
Andreas@nve
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. februar 2019 kl. 14:04
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Mange drønn i snøen. Nesten alt jeg var borti av fersk fokksnø, drønnet. Større utbredelse jo hardere flak.
Ferske sprekker
Skytende sprekker i forbindelse med alle drønn selvsagt.
Fersk vindtransportert snø
Lokalt mye vindtransport fra i går kveld/natt der jeg var. Her har vinden tatt mest fra S-SV. Avblåst ned på gammel fokksnø og eldre skare på vindutsatte plasser og stedvis mye fokksnø som ligger på nedføyket lag av løs snø. Brudd skjer i overflatenær kantkorn fra siste uke. Finner også noe innblandet rim i bruddet.

Fotograf
Andreas Haslestad
Copyright
Andreas Haslestad
Kommentar
Stedvis knedypt med fersk fokksnø. Innsynk til midt på leggen med brede ski.
Fotograf
Andreas Haslestad
Copyright
Andreas Haslestad
Kommentar
Variasjon i avblåst og innblåst
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske skred observert. men de fleste holdt seg i skogen, siden vinden hadde herja over skoggrensa
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Vinden har løyet og blåste nå lett bris fra S ca. Det har vært stor vindtransport av nysnøen og den løse snøen fra siste uke siden i går kveld fra SV-S. Mildt i lufta høyt til fjells og fokksnøen virket ganske lett fuktig til ca 900 moh. Tynn hinne av vind og mildværskare noen steder til ca 900 moh.

Fotograf
Andreas Haslestad
Copyright
Andreas Haslestad
Himmelretning
NV
Kommentar
Bilde tatt mot nordvest. Dårlig lys og vanskelig å se noe. men stor omfordeling av den løse snøen i natt.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
All den løse snøen som har ligget i snøoverflaten siste uke og rekrystallisert er nå omfordelt over ca 900 moh etter vind fra S-SV. På vindutsatte plasser over skogen er det blåst rent til gammel skare og fokksnø. Det ligger nå fokksnø mot NV-N-NØ-Ø av ulik hardhet og tykkelse fra 4F-P, hardere jo høyere og mer vindutsatt en kommer. Snøen har vært påvirket under gunstige temperaturer og virker fuktig opp til ca 900-1000 moh. Over dette fortsatt tørr. Det mest framtredende skredproblemet er i dag fersk fokksnø over nedføyket lag av kantkorn. Det finnes også kantkorn i forbindelse med skare fra januar (best utviklet under skare), men det skal mer til å påvirke dette laget. Får imidlertid brudd i det også i noen-få plaser på tynt snødekke med stor innlasting av fersk fokksnø over.
Stabilitetstest
Test
ECTP 3@28cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Det er dette laget som i dag er hissig
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 3@30cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Bryter og propagerer svært lett i nedføyket lag av små kantkorn. Finner også antydning til små rimrystaller i laget
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden tok seg opp i går kveld og førte umiddelbart til at fokksnø som la seg over det nedføykede laget av kantkorn var lett å løse ut fra i går kveld. Fra morgenen i dag oppleves det drønn og skytende sprekker i mange/de fleste innlastede heng av fersk fokksnø. Størrelse øker med hardhet i flaket. Altså svært lett å løse ut. Denne ferske fokksnøen er fuktig - tørr til ca skoggrensa og gradvis tørrere over. Gunstig temperatur vil gjøre at spenninger i fersk fokksnø gradvis avtar og det oppleves også gjennom dagen i lavere høyder under ca 1100 moh. Men fokksnøen liigger på løs snø fra siste dager og bruddet skjer i vedvarende svakt lag av nedføyket kantkorn med noe rim iblandet.
Utvikling
Ettersom svakt lag er rim og kantkorn opp i 1,5 mm, vil det bli gradvis færre heng som er utsatt ved gunstige temperaturer. Men stabiliseringen går sakte og overliggende flak vil hardne til når kaldt. Så dette problemet vil nok vare med noe mindre utbredelse og mulighet etterhvert.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Opplevde på morgenen i dag: Svært lett å løse ut i mange bratte heng,, men gradvis avtagende som følge av gunstige temperaturer. Varselet stemmer derfor med det jeg opplevde på slutten av dagen. Det er nok flest heng med str 2-middels som er svært lett å løse ut, men noen harde flak i le for store oppsamlingsområder vil nok også kunne gå som str 3- store pga svakt lags egenskaper.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]Temperature [°C]M(C)De1 - 1.5DOhDd0.3Dz(c)0.5 - 1DB(g)1 - 1.5Dc1Dd0.5DECTP3(3) Gamle snødekket som smeltet og frøs på i januar(2) Dette er skredproblem 2(1) Dette er det nedføykede laget av overflatenær kantkorn som har vært dannet og omtalt siste uke i Sogn. Også rim, men mest kant(3)(2)(1)GNDCreated with niViz on 2020-02-18T08:39:50

Kommentar
Termometer var tomt for batteri, derfor dessverre ikke noe temperaturprofil til denne.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1160 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart