10 Snø observasjoner ved Longyearbyen, Nybyen (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
DagF@RKH-skredgruppe
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
7. februar 2019 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det lå en del litt eldre skredmasser i fjellsiden.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekke varierende mellom bart til over 2 meter+.

Himmelretning
Kommentar
Over Nybyen.
Himmelretning
Kommentar
Over Nybyen. Eldre skredmasser og skavler.
Tester
Test
ECTP 17@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen i forbindelse med arbeid på DRIVA snøsensor. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Denne skredfarevurderingen gjelder for området rundt Longyearbyen. ADAM: Vanskelig å løse ut - Utbredelse: Noen - Str. 2 skred (middels store) - Da blir det faregrad 2. Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her, men størrelsen på eventuelle skred blir ikke så store grunnet ikke så mye snø der oppe.
Utvikling
Lett snøvær, lite vind og stabilt kaldt fremover fører neppe til noen større endringer i skredfaren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
15 observert
Temperatur
8 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]f2DiDf2DOhDh(e)DdDiDdDOhDe(d)1De3DOhDe2DdDcDECTP17GNDCreated with niViz on 2020-09-18T05:05:14


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Longyearbyen, Nybyen
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
418 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart