12 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Oppholdsvær.

Copyright
Kaj@obskorps
Snødekke
Total snødybde
110 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag. Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke bær tydelig preg av vind forrige uke.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.
Snøprofil

Copyright
Kaj@obskorps
Tester
Test
ECTP 13@23cm
Kommentar
RGxf under RGwp
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 16@23cm Q1
Kommentar
RGxf under RGwp
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
I tillegg til kantkorn på undersiden av tåkerimskare fra 10.01 finnes det nå begynnende kantkorn under fokksnø- dette er den mest relevant svaklag i snødekket for tiden, siden det ligger mye nærmere overflate og er ikke beskyttet av solid skarelag. . . . . Det skal fortsatt mye til for å påvirker dette lag da den overliggende fokksnø er så hardt å bærende.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lav FG2, på grense til FG1 der hvor dagens obstur gikk. Observert ingen tegn til ustabil fokksnø, hvilket var forventet da det er nå over en uke siden det ble vindtransportering av betydning. Kald temperaturer har ført til modning av kantkorn og dannelse av nye kantkorn lag i snødekket- disse lag viser god bruddforplantningsevne, men krever generelt STOR tilleggsbelastning for å påvirker da de er dekket av svært kompakt fokksnø opp på. Det er likevel verdt å viser varsomhet i område med tynn snødekke, da et skred på dette lag kan fort bli relativ stor.
Utvikling
Ingen stor endring forventet under de nærmeste dagene.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Dette var første tur ovenfor skoggrensen for over en uke- det er en del usikkerhet rundt utbredelse av kantkorn lag.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
11 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]M(A)erdz0.5 - 1daCT16 Q1ECTP13(1) laminert. (flere tynn lag med kantkorn inn i dette tidligeresmelteomvandlet lag)(1)Created with niViz on 2020-06-03T02:54:41


Notater
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
644 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart