9 Snø observasjoner ved (Voss/VAKSDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Lite respons i snødekket i dag, gjekk innom fleire testheng/skavlar og det var kun der skavlen hang i lausa lufta at det sprakk litt opp rundt skina.
Skredaktivitet
Dato
07.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Hadde god sikt heile dagn og ingen skred observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snøvær på utsikten over nesheimfjellet i dag tidleg. Det er kome om lag 10-15cm nysnø i natt. Tilnærma vindstille ved Gullbrå. Lett bris over tregrensa. Snøværet gav seg og sola titta fram. O C på 600 moh.

Copyright
Tor Ivar@SVV
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Ved Gullbrå er det generelt om lag 1 meter med snø i terrenget(på 600 moh) dette er mindre enn normalt. Svært myje oppstikkande busker og kratt, har aldri sett det slik på denne tida av året. Over tregrensa er det svært avblåst og er er rett ned på lyngen på rabbar og haugar. Mykje innblåst fokksnø i vestvendte heng. Om lag 0C på 600 moh. og snøoverflata er moist, dette hindrar at vinden klarer å flytte så mykje av nysnøen.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
S
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
S
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Ingen respons på ECT
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Siste døgn har det på Gullbrå kome om lag 10 cm nysnø kombinert med vind frå sør-søraust. Temperaturar kring 0 (600moh) har ført til at snøen er bunden og ikkje leg seg transportere så lett. Over tregrensa er det svært avblåst og snø er avsett i leheng. Milde temperaturen fører også til rask stabilisering i fokksnøen Det er liten respons i testheng, ingen respons på ECT,ingen ferske skred observert. Det kan tenkast at det er meir respons i fokksnøen om ein kjem høgre opp og det er kaldare. Snøpakka inneheld fleire lag med kantkorn over og under skarelag samt ved bakken. Desse laga er vanskelig å påverke grunna overliggjande harde lag.
Utvikling
Det er meldt temperaturstigning mot helga. Om det ikkje kjem så mykje nedbør vil dette føre til stabilisering av snøpakka
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
V
Kommentar
Skredpunktet Langskred/Gullbrå
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
V
Kommentar
Lite snø i skredpunktet Stresvada/Gullbrå.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
SV
Kommentar
Skredpunkt ved Brakestad
Snøprofil


Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil gravd under kyrafjellet på om lag 750 moh.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VAKSDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
916 
Laster kart