6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Dårlig sikt
Skredaktivitet
Dato
06.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Ikke nok vind her til å flytte snø på bakken
Snødekke
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
fra bunden. gamelt snødekke fra 2018 er nå å betrakte som kant(smeltekant) som ligger under skaren fra 7. januar. denne skaren er å betrakte som bærende (5 cm p+ til k) i allefalle til 1400 moh i sogndalsdalen, mulig noe laverer i jostedalen. over skaren fikk vi 40-70 cm med snø i uke 3 med vind fra NV. Etterfølgende kulde har omvanlet dele av denne snøen, særlig over skarelaget til kantkornet. Det er dette kant som vi tenker krever stor tillegsbelastning, men være opps høyt til fjells hvor dekket er tynt hvor det trolig vil være mulig og påvirke dette hvis man er uheldig. . mandag uke 4 kom der 5 cm med tør nysnø uten vind. denne fik ligge lenge uten å bli flyttet av vind og det er denne som nå mange plasser er blit til relativ velutviklet kant. over den har vi nysnøen fra denne uke 5-10 cm så langt og det fortsetter og snø. dagens obstur viste ingen tegn til vind i øverste del av snødekket, men spørteggbu visers liten kuling fra SSØ i ettermiddag. så trolig meget skummele i forhold i Nordlig sektor nå.

Copyright
martin@obskorps
Kommentar
Beklager men ikke lett med gode bilder idag
Skredproblem

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
ut fra dagens tur er dette problem under 1200 hvor vi ikke hadde vind og finnes i alle himmelretninger, under 400 er der for lite snø her til at det er problem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Dette er kanten under nysnøen fra denne uke. har ikke observert flak over den i dag men spørteegbu viser liten kuling i ettermiddag så dette finnes helt sikkert i høyden. mest utsatt i N-V men i går fik laget noe pålagring i høyden i området ved Asbjørnsnosi og Leirdalen fra Nord. Så OBS OBS alle plasser du finner fersk innblåst snø for kanten var i alle himmelretninger før nedbør denne uke.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Dette har tidliger vert meldt inn som over 800 moh. grunnet flakdanning som følge av vind over laget. vinden har ofte uteblitt. nå er laget, også i skogen, under p fast 20-45 cm finkornet snø. således mener jeg vi kan senke høyden for laget, men ECTX indikere at dette nok mange plasser er et ikke problem, men mulig hvor dekket er tynt høyt til fjells og så vider, men ikke sikker på at utbredelsen på dette berettiger at vi har det med, men ikke sikker
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Basert på obstur 600-1200 moh, vert meste i sør. mindre vind enn varslet her i området i dag og ingen vindtegn i snøen her, og heller ikke noen faretegn gir inntrykk av et stabilt dekke hvor løssnøskred og den gamle kanten ved 7. jan skaren er problemet. kanten rett under nysnøen fra de siste dage er nå velutviklet og vil utgjørere et potent svakt lag hvis det føyker ned. Med info fra målestasjon på spørteggbu og kveldens obser på svartholten må vi nå forvente at vinden flere plasser har bygget flak over kanten. Situasjonene blir derfor således at der hvor der ikke har vert vinntransport er vi nok på fg 1 mange plasser, men der hvor der er dannet ferske flak på en klar 3'er.
Utvikling
Jeg tror vi må betrakte kanten som er føyka ned i dag som et vedvarende svakt lag. mener derfor at fg 2 for i morgen er for lite. forestille meg at fjernutløsning vil være mulig.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
ville kutte ut og nevne rim og heller fokusere på kanten som ligger under nysnøen fra denne uke. det er det som folk må fokusere på nå. Rimen er ikke noe problem sidne den er blannet med nysnøen og står på mykt
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1221 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart