6 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
Hans Erik@ferdaråd
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
6. februar 2019 kl. 13:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Drønn i snøen ved overgang fra heng mot tynnere snødekke i sørvendt heng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Skydekke
100 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Ujevn snøfordeling, dybde og hardhet i indre deler av regionen med mye avblåst terreng i V og til dels S sektor, og tynne stort sett harde fokksnøflak der det ligger snø mens det i N og Ø er betydelig mer snø, noen steder også tilgjengelig ubunden snø 5-10 cm dype lommer. Stort sett bærende overflate i alle himmelretninger med unntak av disse enkelte lommene som gir noe innsynk.
Stabilitetstest
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
Går ikke ut på CT, men løsner lett v blokktest på sjiktovergang i fokksnø / nedføyket tynt lag av nysnø på 30 cm. Q1.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp og bunn
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Flanke mot SV på heng som i hovedsak vender Sør, noe ubunden snø og myk fokksnø mot SV, avtagende dybde og økende hardhet mot sør. Mye avblåst terreng i området, kun enkeltheng med innblåst snø.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Flere skarelag ned mot bakken med kantkorn under det øvre skarelaget mot fokksnøen og tidvis observert kantkorn mot bakken også i sørlig sektor i enkelte heng med tynt snødekke.
Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Hans Erik@ferdaråd
Himmelretning
V
Kommentar
Snødybde 105 cm, myk fokksnø / ubunden i toppen 5 cm, over 10 cm 4f, 30 cm 1f før pennehardt mot bunn. Siste 20 cm gjentatte skarelag og is. Brudd ved lille blokktest, bryter lett og glatt ved liten belastning i sjikt i fokksnø, mulig tynt lag nedføyket nysnø i øvre halvdel. Også observert kant mot bakke.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
983 
+/- nøyaktighet
30 meter
Laster kart