7 Snø observasjoner ved (Voss/KVAM).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
6. februar 2019 kl. 11:18
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Skytende sprekker i innblåste leheng, og løser ut bratte leheng mot SV

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
SV
Kommentar
Skytende sprekker inn i leheng mot SV
Fotograf
NJÅL
Copyright
svv
Himmelretning
SV
Kommentar
Løste ut dette henget ved å gå inn fra toppen.
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
100 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
I skoggrensen var det nok vind til å moderat laste heng vendt mot sørvest ca klokken 12 i dag.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
SV
Kommentar
Ski og hjelm føyket ned ila. ca 45 minutt.
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
SV
Kommentar
Innblåst SV-vendt leheng. Det har blåst fra SØ i hele dag. Får ECTP (repeterbar) ved å legge spaden ned på blokken. Brudd kommer i nysnø, med muligens litt rim. Fist nysnø under brudd, så eventuelt rim vil bli sammentrykket med nysnø. Løser også flere mindre heng på det samme skiktet i nysnøen.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
V
Stabilitetstest
Test
ECTP 1@10cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
ECTP@10Q2 - går ved at spaden legges på søylen. Repeterbar test. Brudd i nysnø/kanskje rim. Løs snø (Fist) både under og over brudd. Brudd oppstår mellom dagens snøfall, og snøen som kom for to dager siden.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Vinden har vært fra SØ i dag. Ikke vindpåvirket snø under tregrensen, så aktivt skredproblem fra tregrensen og oppover. Kommet 10 cm tørr nysnø frem til klokken 13:30 ca 400 m o.h. Snør fortsatt S-2

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
I dagens profil som var mot toppen av et SV-vendt heng, var det en porøs smeltefrys under snøfallet fra to dager siden. Små kant var begynt å danne seg under skaren, men har ikke kontroll på utbredelsen av denne skaren.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er kommet ca 10 cm nysnø klokken 13:30 på ca 400 m o.h. på Kvamskogen. Snøen har kommet med vind fra SØ, og den nye snøen legger seg på nysnø, eller nysnø/rim fra de to siste døgn. Lett å løse skred i overgangen mellom den nye snøen fra i dag, og snøen fra to dager siden. Myke flak, og stadig økende flak tykkelse med pågående snøvær. Videre nedover i snødekket er det en tynn skare med små kant under skaren. Dagens profil besto videre av hard fokksnø ned til den gamle tidligere smelteomvandlete snøpakken. Ikke utslag på stabilitetstester annet enn i overgangen mellom dagens snø, og to dager gammel snø. Den to dager gamle snøen er løs, så ved kraftig nok vind, er det nok snø tilgjengelig til at leheng blir godt lastet. Det virker som at det i dag kommer mest nedbør i ytre deler av regionen, og kanskje er det her skredfaren er størst i dag. Andre observasjoner fra indre deler av regionen må til for å vurdere om denne forskjellen er viktig å frem i skredvarselet for regionen.
Utvikling
Så lenge det fortsetter å snø så er skredfaren økende. Vindretning har ikke stemt med varslet vindretning i dag, det har heller ikke vært vind av kuling styrke. Ved dreining av vindretning, og økning i vindstyrke flytter utsatt eksposisjon seg, men skredfaren vil holde ca samme nivå pga løs snø som er tilgjengelig for vindtransport. Det er snø til havnivå, og mye snø i vestvendte leheng helt inn i byfjellene i Bergen. Skredfaren strekker seg altså ut av varslingsregionen, og inn i "Hordalandskysten". Våte løssnøskred vil kunne bli hyppige under en eventuell mildværsgrense de kommende dagene.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra varsel.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Bildet viser bakveggen fra stabilitetstester. Testene er utført ca 10 meter øst for hovedprofil, så dybde for de ulike lag varierer litt mellom snowpilot og dette bildet.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
KVAM
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
727 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart