13 Snø observasjoner ved (Heiane/Åseral).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
5. februar 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Mange små løssnøskred i bratt lende observert og et par naturlig utløste flakskred i fokksnøen.
Fersk vindtransportert snø
Nordvestlig bris gjennom dagen i dag. Minkende.

Kommentar
Dagsferskt, observert på avstand. Størrelse 1.
Kommentar
Løssnøskred på bratte svaberg.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
05.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre løssnøskred

Dato
05.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
Kommentar
Siste nysnøen slipper i bratt lende. Særlig sørvendt lavere i terrenget grunnet milde temperaturer.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
04.02.2019 14:30
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Skuterutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Svaktlag
Kantkornet snø over skarelag
Bruddhøyde
150,00 cm
Bruddbredde
300,00 m
Kommentar
Det understrekes at det er snakk om 3 separate skredhendelser.

Kommentar
På dette stedet har bruddet gått under et islag.
Kommentar
Bruddkant Skred #3
Kommentar
Skred #3 Nedsnødd. Bilde tatt 05.02.2019
Kommentar
Nedsnødd sprekk i bakkant av skred #3. Bilde tatt etter snøfall 05.02.2019
Kommentar
Nedføyket bruddkant skred #3 - 150cm
Kommentar
Oversiktsbilde alle skred. Bilde tatt 05.02.2019 etter snøfall
Kommentar
Skred #1 Bilde tatt tirsdag 05.02.19 etter snøfall
Kommentar
Deler av skred #2 og #3
Kommentar
Skred #2 og #3 - Bilde tatt tirsdag etter snøfall
Fotograf
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Copyright
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Fotograf
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Copyright
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Himmelretning
S
Fotograf
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Copyright
Rogaland hjelpekorps skredgruppe
Himmelretning
S
Kommentar
Skred #1
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,50 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
0 %
Kommentar
Moderat snøtransport observert i morgentimene i dag. Mindende utover dagen.
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
100 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Godt påfyll av snø mandag og natt til mandag (ca 20cm i denne delen av regionen) Har jevnet ut kontrastene mellom skare og fokksnø fra helga. Nordvestlige vinder har fraktet det siste snøfallet over i sørøstlig sektor hvor de for øyeblikket ligger som myke fokksnøflak. Kantkorn over og under skarelag nær bakken.
Snøprofil

Copyright
Salvesen@obskorps
Tester
Test
ECTN 13@15cm Q3
Kommentar
Bryter på kant ved bakken ved kraftig belasting etter fullført test.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.

Kommentar
over skare
Kommentar
over skare
Kommentar
Under skare
Kommentar
Skare med kantkorn over og under
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren per nå knyttes til fersk vindtransportert nysnø fra mandag samt et vedvarende svakt lag av kantkorn ifm. skarelag nær bakken. Nysnøproblematikken ligger fremme i dagen i SØ hengretning. Det ble søndag observert mye overflaterim sentralt i Hunnedalen, men hvorvidt dette representerer et problem nå og evt. utbredelse vites ikke. Dagens observasjon SØ i regionen gav ingen indikasjoner. Når det gjelder kantkornproblemet så er det nå bekreftet at dette kan knyttes til flere store snøscooterutløste skred på søndag. Det er den siste tiden rapportert om drønn opp til omkring tregrensen, over dette er det vanskeligere å påvirke, men like fullt til stede.
Utvikling
Noe nedbør på sør-øst med moderate vinder i morgen vil tilføre en ekstra dimensjon til fokksnøproblematikken.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Muligens forbigående lav faregrad 3 når vinden stod på i morgentimene.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-08-10T11:21:50FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2 - 4DOhDe2 - 4Dd0.5Dd0.5Dd0.3Dd0.3DcDECTN13GND

Kommentar
Profilen er tatt i umiddelbar nærhet til bruddkant og er representativ.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Åseral
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
816 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart