10 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
RimKrystaller og muligens kantkorn i overflaten i snødekket over 500 moh og opp til toppen av Trollsteinen
Skredaktivitet
Dato
05.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,30 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snødekket har i løpet av den siste uken fått noe ny snø. Den er stort sett vindpåvirket. Vind fra sørlig sektor har vært dominerende de siste dagene på snødekket på denne turen. Men kan finnes som løs i beskytta områder. Fokksnøproblem er lite fremtredende på denne turen. Kan muligens være noe av få / noen områder i andre deler av regionen. Finner fortsatt samme kantkornproblem over skare, som tidligere i vinter. Men dette lager er nå svært vanskelig å påvirke. Får ingen utslag på ECT og ingen alarmtegn. Sett fra observasjoner på denne turen er dette laget ikke lenger aktivt.

Himmelretning
Ø
Kommentar
Toppskavl og en del snø øverst i rennene ned fra Gruvefjellet. Lenge siden det har gått noe skred her.
Himmelretning
NV
Kommentar
Litt løs snø noen steder
Himmelretning
SV
Kommentar
Ryggen mot Trollsteinen
Himmelretning
NV
Kommentar
Larsbreen ned mot Longyearbyen fra Trollsteinen
Himmelretning
Kommentar
Fra trollsteinen mot Adventdalen NØ. En del snø tilgjengelig på Platåfjella
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Fikk ingen utslag på ECT
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Dette svake laget har aldri vært så lite tydelig som nå. Men det finnes sikkert kantkorn som et relevenat skredproblem andre steder i regionen. Må sjekke dette ut på seinere obsturer
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket virket stabilt. Mitt inntrykk er at dette er de mest stabile forholdene jeg har opplevd på denne obsturen til nå i sesongen. Lite kontakt med kantkornlag og ingen fokksnøproblem. Kan være noe mer fokksnøproblem andre steder i regionen.
Utvikling
Stabilt vær fremover. Kanskje vi nå kan vurdere i hvor stor grad kantkornlaget er aktivt og om vi nærmer oss Fg 1 de neste dagene.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra beskrivelse på varselet.
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]heOhe2dzdhdg(e)GNDCreated with niViz on 2020-09-18T05:03:38


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
776 
Laster kart