9 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Observert av
Bård Henning@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
5. februar 2019 kl. 13:33
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh
Skredaktivitet

Skavl

Dato
05.02.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Godt med løssnø under tregrensa. Vekslende avblåst og snø i leheng. Over 1300moh var snøen vindpakket

Copyright
Bård Henning@obskorps
Snøprofil

Copyright
Bård Henning@obskorps
Kommentar
Antydning til kantkorn på 77 cm
Stabilitetstest
Test
ECTP 9@25cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Bryter i lag med rim-krystall. Ingen forplantning på min test
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Fant lag med rimkrystaller 25 cm under pålagret snø på 1200 MOH
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Enkelte steder hvor vindpålagret snø ligger i lesider er det et skummelt lag med rimkrystaller
Utvikling
Det er meldt mer nedbør og stabilt kaldt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Lokale variasjoner, sett ett skred i dag som muligens har gått i natt. Skavelbrudd i sørvendt side på 1250 MOH
Notater
Tekst
Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Copyright
Bård Henning@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1201 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart