6 Snø observasjoner ved (Voss/GRANVIN).
Observert av
steinar@tindeguide.no
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
5. februar 2019 kl. 13:30
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Rimkrystaller
Skredaktivitet
Dato
05.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Nysnø siste døgn
7 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
50 moh
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Stor variasjon i nysnømengd i regionen. Mer på Voss enn Ulvik. Mye laussnø under tregrensa. I tregrensa og over er det stort sett bærende fokksnø alle himmelretninger. Unntaket er veldig skjerma terreng mot sørøst, sør, vest og nordvest. Snødekke er svært prega av vind som har dominert fra øst og sørøst. Mange nordsider er blåst reint pga strykende vind. Nysnøen som kom i går har hatt litt vind på seg fra sørøst. Siste del av snøfall uten vind (2cm) på overflaten også i losider.

Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Oppover mot horndalsnuten, sørsida.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Sørøst
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Bittelitt nysnø på knallhard fokksnø. Her 800 moh, sørøst
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Avblåst på rygg.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Kniv sastrugi i sadelen av denne ryggen.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Dalen oppover langs steindroelvi har mye laus snø. Vindskjerm i alle himmelretninger unntatt beint sør.
Snøprofil

Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
3-5 mm SH på mjuk overflate. Det er rimkrystallar også der snøoverflata er hard (rygger , konveksar også mot Sørøst).
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Ubunden overflatene, med 4F- like under som ligger over 5 cm overflatekant. Gammel fokksnø i midten over smeltefrys-pakka nederst, den har to lag av lausare kant/polykrystaller.
Copyright
steinar@tindeguide.no
Himmelretning
Kommentar
Svakt lag av nedsnødd overflatekant 1-1,5 mm. Laget er tjukt, fem centimeter.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er mjuk innblåst nysnø frå i går som er skredproblemet der det har lagt seg på overflatekant. I denne delen av kommunen er det generelt vindbanka hard overflate og vanskelig å løyse ut skred sjølv om det finnes svake lag av kant under fokksnøen. Faregrad 1 er mitt anslag pga liten utbredelse av kombinasjon av svakt lag og fersk innblåst nysnø (kun bunden nokre stader der veldig utsatt for vind).
Faregrad
faregrad 1 Liten
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
GRANVIN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
848 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart