8 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
04.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-14,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
90 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Den sterke vinden de siste dagene har banket hardt på snødekket. Stedvis er skaren eksponert.
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Ingen store temp differanser over og under skarelag.
Copyright
kjus@nortind
Kommentar
NV vendt le heng på 630 moh.
Stabilitetstest
Test
ECTP 30@66cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Stabiliteten i den nye fokksnøen er god.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold generelt på fjellet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det har vært mye vind de siste dagene og endel vindtransport, men det virker som snødekket er stabilt. Vær likevel oppmerksom i le-heng der ny fokksnø enda trenger litt tid på å stabilisere.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
621 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart