31 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/BYKLE).
Observert av
Elisabet@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
3. februar 2019 kl. 15:35
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-13,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
20 %
Kommentar
Kaldt i dag tidlig -22. Vekslende sol overskyet. stille.
Snødekke
Total snødybde
75 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Veksler mellom hardpakket på toppene og mellom 5- 20 cm med veldig løs og fin nysnø.

Kommentar
Veldig lett nysnø med innslag av rim.
Snøprofil

Kommentar
Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.
Kommentar
Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.
Stabilitetstest
Test
ECTN 11@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bryter i nedføyket nysnølag, som ligger under et ca 15 cm ned i snølaget. Over bruddet ligger det et 5 cm fokksnølag 1Finger hardt, bærende lag. Helt øverst på toppen ca 5 cm Fist nysnø. Når jeg fortsatte å slå, gikk neste lag på 17 slag, Q1. (propagerte ikke) i nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn ( 1.5 mm.) og nåler. ca 20 cm ned i snødekket. Dette laget ligger over et delvis nedbrutt gammelt skarelag. Prøvde flere CT er og fikk samme resultat.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I går og i dag har vi vært på tur, i går hørte vi to drønn. I dag ingen. Det løser ikke ut i testheng. Det ligger veldig løs og fin nysnø 5- 10 cm. oppå et bærende fokksnølag. På ECT og CT går det i brudd ca 15 cm ned i snødekket inedføyket nysnølag. neste brudd i et nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn, det virker som om det er noe mer kantkorn nå en på mandag. Det virker relativt stabilt, de svake lagene ligger beskyttet av bærende fokksnø, men der snødekket er tynnere eller at belastningen er større kan man påvirke de svake lagene. Det har ikke kommet så mye snø eller blåst tilstrekkelig på Hovden til at på lagring vest- nordvest er noe problem, slik jeg har observert det.
Utvikling
Det skal hode seg kaldt og snø litt mandag, jeg vil anta at det vil ligge på samme faregrad inntil det eventuelt kommer mer snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Bilder
Bilder av Notater

Kommentar
Delvis nedbrutt gammelt skarelag under begynnende kantkorn i nedføyket nysnølag
Himmelretning
V
Kommentar
Jeg glemte notatblokk og temp blokk i bilen, derfor blir det bare bilder i dag. Bildet viser forskjellig hardhet, og to bruddsteder.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
BYKLE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1185 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart