2 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
02.02.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Vanskelig å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Løste ut et testheng ved stor tilleggsbelastning. Str. 0,5-1.

Himmelretning
SV
Himmelretning
SV
Tester
Test
ECTP 12@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
45cm av søyla i horisontal retning propagerte. Brudd i tykt løst lag av kantkorn. Mykt flak 4F. Gravde i leformasjon mot SV på 1100moh.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1024 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart