12 Snø observasjoner ved Omnatjørnane (Hardanger/Kvinnherad).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
2. februar 2019 kl. 08:42
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
02.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Observerte nokre eldre og små flakskred, str. 1. Det er iallefall 24 timar sidan dei har gått, mogleg meir. Mogleg det var mindre skavler som har løsna. Skredmassene var dekka av vindtransportert snø. Eg hadde god utsikt til brattare terreng i tilsvarande eksposisjon, men eg såg ingen teikn til snøskredaktivitet der. Det fortel meg at fokksnøen har stabilisert seg godt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Det har vore kaldt og klart i natt. -2 på om lag 90 moh og om lag -9 på 1000 moh.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
V
Snødekke
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
90 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Varierande snødekkehardheit. Ein del. Ubunden snø under og ved tregrensa. Vindpakka hard over. På ryggene er og i aust-søraustvendte sider er det avblåse slik at skaren er framme. Det er også særs varierande snødjupne; 10 cm - 160 cm i leformasjoner.

Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
S
Kommentar
Mot toppen av Omnatind. Relativt lite snø, hardt og avblåse. Enkelte lommer med snø i leformasjoner.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Ø
Kommentar
Ingen teikn til nyleg skredaktivitet i brattsidene mot nord/nordvest.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
S
Kommentar
Mot Melderskin. Trass i sterk vind er det moderate skavler som er bygd opp mot nord frå topplatået på Melderskin. Ein ser også at det har samla seg ein del snø i lesidene mot nordvest.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
S
Kommentar
Byrjande rimdanning nede i dalen.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
V
Kommentar
Vinden har jobba godt i høgda. Mot vest.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
V
Kommentar
Skarejern var fint å ha. Det seier vel det meste. Hard vindpakka snø med innslag av skare i leformasjoner mot vest/nordvest.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
V
Kommentar
Det flaker seg i overgangen mellom skog og fjell. Laus ubunden snø under snøgrensa via oppflaking til hard vindpakka snø over.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
V
Kommentar
Kantkorn ved bakken. Særs tynt snødekke.
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Kommentar
Ikkje mykje snø i vest-nordvest like over tregrensa. Om lag 700 moh. Kantkorn ved bakken under skare og vindpakka hard snø øvst.
Tester
Test
CTM 12@85cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Det er god stabilitet i leformasjonen eg var i, men ein skal vere obs der overliggende fokksnølag er tynnare. Der kan kantkorna ha kome lenger i utviklinga si.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
NV
Kommentar
Noko dårleg bilete, men byrjande kantkorn i snøprofil.
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
NV
Kommentar
Bruddflata er ujamn.
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Blokka gjekk ut på skaren.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Eg set høgde frå 800 moh og oppover, men dagens tur syner at det er kantkorn også under denne høgda, men då under skarelag mot bakken. Temp.gradienten og vêret som er meldt vil gi gode vekstvilkår for vidare fasettering, spesielt der snødekket er tynnare.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
CTP#12@90cm. Det er også sjiktoverganger i fokksnøen, men bindingane er tilsynelatande gode. Hard overflate.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er litt vanskeleg å sei om skredfaren ligg på ein sterk FG1 eller litt svak FG2. I det området er var i i dag, skal det tilsynelatande mykje til for at det skal løsne skred, både når det gjeld fokksnø og kantkorn. Eg vil anta at utviklinga av kantkorn har kome lenger i indre deler av regionen då det har vore stabilt kaldere der, noko som vil føre til potensielt større problem knytt til kantkorn. Ein skal likevel vere obs i ytre del av regionen også, spesielt der snødekket er tynnare. Fokksnøen har tiilsynelatande stabilisert seg godt her i området, men som nemnt er det overganger i disse laga og som kan "triggast" der overliggende fokksnø er mjukare. Utfordringa knytt til fokksnø er lokalisert til leformasjoner mot (sørvest...), vest, nordvest og nordlig sektor.
Utvikling
Fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg dei neste dagane. Ein kan vere obs på at det kan gå føre seg rimdanning i overflata. Observerte rim i overflata i dag, men det var nede i dalen der det er fuktigere luft. Men
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Eg vurderer FG2 som fornuftig heile regionen sett under eitt. Sjå forklaring over.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]i(L)Dh(e)1 - 3Dw0.3DCT12 Q3(1) Det er overganger i fokksnøen, men det går ikkje til bruddtrass i at person hoppar på søyla utan ski. Hard vindpakkaoverflate.(2) Går i brudd over underliggande skarelag. Byrjandekantkorndanning.(3) Tjukt islag/skarelag øvst, men med litt lausare partinedover mot bakken. Tendenserar til knivhardt i enkelteparti, men generelt kan det sjåast på som eit samanhengandeislag til bakken. Det stammar frå det milde perioden vi haddei byrjinga av januar. Betong.(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-07-15T11:08:41


Notater
Tekst
Komplett profil kjem i ettermiddag/kveld.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Omnatjørnane
Beskrivelse
På veg mot Omnatind.
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Kvinnherad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1086 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart