Snø observasjon ved (Salten/SALTDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
02.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Ukjent når det nøyaktig har gått. Tydelig kantkorn utvikling

Copyright
André@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
SALTDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1184 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart