5 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
02.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Pga vind og fokk var det begrenset sikt, men imellom var det sikt helt opp i flere alle eksposisjoner
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Mye vindpåvirka snø i høyden. Fra avblåste rygger og knauser, vindpakket harde og vindpakket myke flak. Litt mere vindpåvirka i skogen også nå pga siste døgns vind. Men fortsatt er det mulig å finne god kjøresnø i skogen.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Idag var det nye fokksnøflak i høyden som utgjorde et problem. Tråkket veldig lett ut flak i mindre hellingen (vestvendte) vi har kantkorn ved skarelag under fokksnø som kjent problem. Klarte ikke å få trigget dette laget i dag, men pga dårlig vær i fjellet så fant jeg ikke noe optimalt teststed.. men fikk med lille blokktest brudd i vedvarende svakt lag under skarelag. (Ca 900moh)
Utvikling
Fortsatt noe snø tilgjengelig for transport. Mere snø tilgjengelig dersom vi får vinddreining. Ved lave temperaturer vil kantkorn utvikling fortsette, dersom vi får påfyll av snø vil dette kombinert med vind kunne lage nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratte lesider.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fg og skredproblem stemmer bra
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
204 
+/- nøyaktighet
7195 meter
Laster kart