10 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Mindre sprekker i fokksnø rundt ski, og når jeg lager kakestykker. Skytter ikke ut, er på grensa til det er et faretegn egentlig. Men se bilde av det så ser dere.
Annet faretegn (spesifiser)
Finnes småe overflatekant i overflaten. Der snøen ikke er påvirket av vinden.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fokksnøen sprekker noe opp. Men ikke super lange og skyttende.
Skredaktivitet
Dato
01.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Grei sikt til å se ting
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
60 %
Kommentar
Lettskyet vær ok sikt. Skyet noe til utover dagen. Ingen nedbør og ingen vind. Kun en liten trekk over skogen 1-2ms. Selv på rygger og mer vindutsatte plasser. Temp fra 985moh. Det var -5 nede i dalen. Og ca 0 grader i Gaupne ute ved fjorden.

Kommentar
Synkende vind utover dagen på 1585moh i Jostedalen. Holder seg fortsatt på SØ retning.
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ingen ny transport av snø i dag. Snødekke er ulik hardhet, vind fra SØ, har laget variert meny i hardheten på flakene - Fra harde til myke. I skjerma / lune formasjoner er det løsere. I Lo sider er det hard stort sett nå, blåst ned til skare/lyngen. Fines mye fin skikjørings snø fortsatt men må velge formasjoner som er skjerma for vinden, finnes trolig i mange himmelretninger - bare de er skjerma. Denne snø er noe motstand i, så ikke fullt så løs som tidligere i uken. Spor fra tidligere i uken var feks i Leirdalen føyket igjen i går. Og i dag i Røykjedalen, fulgte jeg gamle spor til ca 800moh, så var de føyket igjen - og jeg måtte lage nye selv. Det er fortsatt mest snø i le sider fra NV. Selvom vinden nå har dreid motsatt vei.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Ect går på løsere snø/overflate kant ganske så høyt opp i dekke. Ved flere slag går den lengre ned i andre løsere lag. Ect forplanter seg ikke og tok meg 11 slag før det kom. Bruddet var ikke glatt , q3.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
140cm der jeg gravde profil. Nø 985moh. Tydelig skille mellom snøen som kom etter 7.jan. Den ligger på 65cm så var lite snø ja i hele Desember i Jostedalen.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Høganippa 1535moh til høyre i bilde.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Mot breen , en liten arm kommer ned fra platå breen. Tuftebreen. En del blåis synes.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Ned mot Sentrum av Jostedalen der Krundalen møter Jostedalen. Pen utsikt fra gravepunktet.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Her har vinden tatt mer ja vind kommet fra syd fra høyre til venstre i bilde. Blåser også frem skaren.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Skjerma høyfjell er mer eller mindre løst og fint å kjøre på ski i. Sånn ca Fist pluss er vel denne snøen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Profil graving i solen. Ser også at vinden har tatt noe i snøen. Men fortsatt plant og fint. Ikke tatt veldig hardt
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Stølen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Lett vindpåvirket i høyfjellet.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Spor har føyket igjen fra ca 800moh
Tester
Test
ECTN 11@14cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Vind fra Sø tidligere i uken har lagt opp flak av ulik hardhet. Der de er myke kan man lettere løsne de men blir mindre enn der de er harde. Myke flak blir trolig mer str 1 mens harde blir en høy 2, vil jeg tro. Flakene ligger på perfekte løs snø krystaller noen steder, andre steder trolig mer i Jostedalen ligger på på delvis nedbrutt nysnø og overflatekant. Men melder ikke nedføyket kant fordi den oppfører seg som nysnø og ligger også på løs snø mange steder. Men nevnt gjerne i tekst at den også kan ligger på overflatekant trolig mer fremtreden i Jostedalen enn Sogndalsdalen.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Flak har også lagt seg oppå kantkorn under skare eller ved bakken. Skaren er tykk mange steder så skal noe til å påvirke kanten. Men skaren er også under oppløsning og da der det er kortere vei ned tynt dekke så klarer man det. Da har vært registrert drønn lyder på dette lag Torsdag og Fredag, denne uken. Begge steder under hardere 1F/blyant fokksnø. Så vær obs på dette. Det er mye tynt dekke feks i disse sektorer fordi de store mengder nysnø som kom, kom med vind fra NV. Har ikke helt kontroll på hvor mye snø som evt er innblåst men trolig kan det nå str 3. Kanten har god forplantningsevne. Men som sagt usikker på om vi har nok snø over til str 3.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lettskyet så og si vindstille Fredag, men rundt 0 ved fjorden og gradvis kaldere høyere opp, - 13 nå på 1585moh. Ingen dags fersk transport av snø. Vind fra Sø tidligere i uken har derimot laget en variert meny av hardheter i høyfjellet. Alt fra harde til myke flak, og løsere snø i skjerma / lune formasjoner. I Jostedalen i dag er overflatekanten mye mer fremtreden enn det jeg har registrert før i uken. Finnes overflatekant i overflaten og under fokksnøflak, men det er blanda med løs snø. "Oppfører" seg som løs snø. Får mindre sprekker i fokksnøen men ingen som skytter ut fra ski på dagens tur. Virker som noe mindre action i denne fokksnøen enn feks på Onsdag. Men kan være annerledes andre steder.
Utvikling
Vind vil fortsatt frakte snø inn i le. Får vi ikke vind vil fokksnø flakene stabiliseres med tiden. Men kalde temperaturer gjør at det tar tid. Det finnes overflatekant i overflaten feks i Jostedalen som kan bli et større problem om vi får større flak oppå de. Kantkorn har nå fått mer flak over seg og må kanskje heves noe mer frem som skredproblem, fint hvis folk melder inn feks. drønn i kantkorn lag. Eller fravær av drønn i kantkorn lag. Dette gjelder fra SV - NØ, her var det lite snø helt fram til denne uken når vind fra SØ fraktet snø over til disse himmelretninger.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Fint varsel. Men kan også få med at det finnes hardere flak / stedhvis også blåst ned til skaren. Kanten bør kanskje også løftes frem som et eget skredproblem.
Snøprofil

Lagdeling
15 observert
Temperatur
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]OeOheh(e)eOhzzdd(c)dc(B)da(c)dECTN11(1) Porøs skare lag (1)GNDCreated with niViz on 2020-10-26T05:47:14

Kommentar
985moh - 7 i lufta NØ. Nedenfor en liten kul. Det finnes nok svært ulikt hardheter i lagene over 7.Jan skaren som er på 65cm.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1102 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart