7 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Observert av
Andreas@TFFK
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. februar 2019 kl. 12:20
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Snødekke
Kommentar
Bra hardt også i de fleste leheng. Bare noen få enkelte plasser med myksnø til transport. Og i skogen.

Copyright
Andreas@SVV
Kommentar
Vindbanket
Snøprofil

Kommentar
Begynnende FC? Eller bare DF
Kommentar
Begynnende FC? Eller bare DF
Copyright
Andreas@SVV
Copyright
Andreas@SVV
Kommentar
Tatt på 700moh i nordvendt leheng. Lille blokktest og brudd på de to lagene med DF. Men ikke noe lett eller glatt brudd. Ikke tatt ECT. Tror ikke bruddpropagering.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Har ikke tatt høyde for noen eventuelle vedvarende svake lag. Men utelukke ikke at slike kan finnes.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Gikk opp til ca. 700m på nord ryggen av Flatsteinsfjellet. Grav profil her i nordvendt leheng. Fandt to mykere lag i fokksnøen som syns bestå av nedbrudd snø med muligens noe begynnende kantkorn. Men vanskelig å si dette sikkert. Fikk her bare brudd i det øvste av disse lagene på lille blokktest. Se profil. Ellers ingen faretegn observert. Snødekket er veldig hardbanket av vind og kulde. Bare i skogen var det fortatt fint ski føre. Antar det meste av fokksnøen stabilisert seg og at det er relativt vansklig å finne noen mykere heng som kan gi skred. Men kan selvfølgelig ikke utelukke dette. Tenker veldig bratte leheng på over 35 grader er mest utsatt.
Utvikling
Hva gjør kulde med lagdelingen? Er vel begrenset med tilgang på fukt og forholdsvis tykk snøpakke begrenser tempgrad og den oppbygende omvandlingen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Lokalt virker der veldig vanskelig å få løst ut noe. Stort sett hardt oberallt.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
638 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart