8 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
André@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
1. februar 2019 kl. 12:38
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Snødekket kjennes stabilt ut og jeg finner ingen faretegn
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-10,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
20 %
Kommentar
Røde linseskyer!
Tester
Test
ECTN 25@17cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Gennerelt stabile forhold. Der finnes fokksnø med kantkorn som utvikler seg der vinden har fått laget flak som er harde nok (1F-P). Dette skjer over tregrensen litt gradvis etter hvor hardt vinden har påvirket. Rundt 800moh er det tydeligere flak dannelser med kantkorn under. Nærmere toppen er det mer avblåst og tynnere snødekke og lite snø uten sammenhengende store flak. Kulden har myknet opp overflaten til kantkorn under 800moh og vinden ikke har tatt like hardt. Fint og raskt skiføre med gradvis hardere snø under. Ingen stabilitetstester avslører svake lag som binder dårlig, men ser at det blir gradvis dårligere bindinger under fokksnøen fra 900moh og opp. https://www.regobs.no/Registration/178710 https://www.regobs.no/Registration/178686 Der er overflaterimim skogen der vinden ikke har tatt som sitter på myksnø F. Der underlaget er hard har vinden knust overflaterimet. Utbredelse er litt usikker da jeg ikke har fått sjekket begge sider av dalen over et større område.
Utvikling
Utviklingen av kantkorn vil fortsette med kaldvær og må følges med på. Det er lite snøtransport og kulden omdanner flak til kantkorn i overflaten. Forventer ingen store endringer før det kommer mer snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg fant ikke skarelaget mellom 400-800 moh men jeg leitet ikke spesifikt etter det heller.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]d(e)0.5 - 1De1Dz0.5DECTN25(1) Fast pakke ned til 80cm ned i snøen. Ingen tegn til svakelagdelinger i snødekket. Jeg kjennte heller ingen antydningertil svake lag med søkestang og hadde ingen svake lag fratidlgere gravinger i denne siden. Prioriterte å dekke størreområde framfor detaljer.(1)Created with niViz on 2020-04-04T11:36:09


Notater
Tekst
Ectn#25down17cmFC Q3. Kantkornet snø i tidlig stadie ca 0,7mm 1F.

Himmelretning
N
Himmelretning
V
Himmelretning
Ø
Kommentar
Skog uten vind, mykt underlag
Copyright
André@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
802 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart