7 Snø observasjoner ved (Lyngen/TROMSØ).
Observert av
HåvardT@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. februar 2019 kl. 11:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Vindstille i dag. Stedvis ca 10-15 cm løs ubunden snø under 600 moh. Vindustatte steder er avblåst eller med hard fokksnø.
Stabilitetstest
Test
ECTP 23@30cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Nedføyket nysnø under fokksnøflak. Liten utbredelse av fokksnø her i denne himmelretningen.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
HåvardT@met
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Skredproblemet har nok størst utbredelse i NV-N, men jeg har ikke vært i den himmelretningen i dag. Det finnes lommer med fokksnø i S-vendt terreng, men her er det nok lite sannsynlig med skred større enn str.1,
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Kun få heng med fokksnø som var mulig å få til å sprekke opp ved belastning, og tror det er vanskelig å løse ut skred større enn str1. Men det er jo sannsynlig med større utbredelse av fokksnøproblem i andre himmelretninger. I dette området var det forstatt noe løs snø tilgjengelig på overflaten, men alle vindutsatt områder som rygger ol er hardbanket av vind. Det finnes kantkorn i snødekket, særlig på steder med tynt snødekke, men kan ikke se at dette er et skredproblem nå. Fikk ingen faretegn eller utslag på stabilitetstester. men må følges med på framover. Generelt virker snødekket å være forholdsvis tykt og hardt.
Utvikling
Ved kraftig vind fra ny vindretning finnes det forstatt noe løs snø som kan flyttes på i noen beskyttede områder.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Synes varselet beskriver situasjonen godt.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]Temperature [°C]eieid(z)ddDGNDCreated with niViz on 2020-02-18T07:29:06

Kommentar
Tynt snødekke. Ryggformasjon uten fokksnø. Ikke representativ for store deler av området som har tykkere snødekke. ECTX

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
622 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart