4 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Observert av
Halvor@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. februar 2019 kl. 09:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
01.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Kraftig snøfokk i høyden mange steder.
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Kommentar
Det er fortsatt løs snø å flytte på mange steder og god føyk i fjellet. Større og større andel av arealet over tregrensen dekkes av flakdannelser med kraftig vind som tar for seg.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind i fjellet og overraskende mye snø som blir flyttet på. Det er tidvis kraftig snøfokk på toppene og vinden har satt tydelige spor i snødekket. På utsatte steder er det flakdannelser helt ned i skogen. I områder som er skjermet er det fortsatt mye fin og løs snø, spesielt i lavere områder. Skredproblemet er knyttet til de siste flakdannelsene, enten i form av at flak har lagt seg over overflaterim eller løst lag av kantkorn eller at det er sjiktoverganger innad i de ferskeste flakene. Begge gir mulighet for kred opp til str 2 med liten tilleggsbelastning i noen heng. Mest utsatt mot N-NV-V, men problemet vil også finnes i alle himmelretninger der det har lagt seg inn ferske flak.
Utvikling
Holder seg lik med fortsatt kraftig vind i fjellet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
fint varsel
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart