8 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. februar 2019 kl. 06:24
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Liten kuling/ kuling frå SØ flytter snø. Flaka er hovudsakleg tynne og små, men bak større henteområder er flaka større
Skredaktivitet
Dato
01.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Det er eit variert snødekke med harde og mjuke flak om ein anna, og laust kantkorn innimellom. Størst variasjon i skog og skoggrensa. Over skoggrensa er det hardare/ mindre flyttbart snødekke
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Finnes flak som er store nok bak større henteområder. Legger seg på kantkorn
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lenge sidan nedbør. Uttørking/ kantkorning har ført til at snøen har begynt å flytte på seg igjen. Fokksnøproblem bak større henteområder. Snødekket er komplekst med mange variasjoner med mykje kantkorn, spesielt i toppen av snødekke. Mest komplekst i skoggrensa. Det er lite/ ikkje spenning i eldre snødekke, men fersk fokksnø har spenning. Denne ligger delvis på svake tjukke lag av kantkorn. Ikkje observert rim her no.
Utvikling
Vinden kan flytte kantkorn og gir små skredproblem i le. Underlaget/ snødekket blir stadig svakere, men også mindre spenning.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
fint
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]eDh(e)Dd(e)De(d)DdDCreated with niViz on 2020-10-28T06:49:09

Kommentar
Typisk for skoggrensa. Det er her snødekket er mest komplekst

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
923 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart