9 Snø observasjoner ved Larsbre Øst (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Kjetil@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
31. januar 2019 kl. 20:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Snødekke
Kommentar
Det har ila de siste par dagene lagt seg endel fokksnø i vestvendte heng. Fra omlag 5 til 30 med 4f til 1f. Under dette er det som registrering 178146
Tester
Test
ECTP 6@17cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Kommentar
Q1
Kommentar
Snøprofilen i virkeligheten
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Dette kantkornproblemet finnes over alt, men varierende grad av hvor begravet det er. Det er enten få områder og lett å løse ut, eller noen og vanskelig å løse ut.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Fokksnøproblemet er der enda, men har stabilsert seg noe fra onsdagen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observasjon tatt for område Longyearbyen. Et stabiliserende fokksnøproblem over et vedvarende kantkornproblem. Alle høyder i Vest-lig sektor. Mulig step-down.
Utvikling
Med vinddreining til sør, og etter svalbardforhold endel snø tilgjengelig så vil fokksnøproblemet også komme i norlig sektor.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]e2he1.5iz0.5z0.5Ohe1Ohe1d0.3ccECTP6GNDCreated with niViz on 2020-11-29T03:14:20

Kommentar
Temperaturen i profilen er ikke riktig.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Larsbre Øst
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
547 
Laster kart