9 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Litt vindtransport i høyden
Skredaktivitet
Dato
31.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
95 %
Kommentar
-2 nede i bygda i morges. -8 på toppen. Litt vind nede, opp i mot 10 m/s i kasta på toppen.

Himmelretning
V
Kommentar
Høyt skydekke over Oppheimsvatnet
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Mye tørr løssnø i skogen fortsatt, aldeles nydelig skiføre der. Snøen har pakka seg litt også i skogen de siste dagene, så litt mer hold i den løse snøen. Over tregrensa var det mye hardpakka fokksnø. Stedvis skikkelig utrivelig gjennomslagsfokksnø, stedvis helt avblåst til skare, og er man på lure plasser - myk fin fokksnø som er i en fassetteringsprosess, så fin og løs noen steder. Fjellsida jeg gikk i dag er vindutsatt og hadde kjipt skiføre å by på. Enkelte steder ligger fokksnøen over et løsere lag, som jeg tror stort sett består av fokksnø som er i ferd med å fasettere. Gravde profil på toppen (1200), der var disse krystallene opp i 1 mm. Litt under tregrensa var ikke dette laget utikla, men der er det tydeligere kantkorndanning litt under toppen av smeltepakka, helt tilsvarende tidligere obs. Jeg har vært mye på ski i det siste og ikke observert noe særlig utvikling av overflaterim. Tror at det som evt har vært har ligget over myk løssnø, så tror ikke dette utgjør noe skredproblem per i dag.

Himmelretning
NV
Himmelretning
Kommentar
Vindutsatte sider som denne mot NV er avblåst og ganske så hardbanka, enkelte store satstrugi, glasert innimellom
Himmelretning
V
Kommentar
Avblåst som bare det på utsatte plasser
Snøprofil

Kommentar
Her var det et skarelag i snødekket høyt oppe som jeg ikke har observert andre steder. Fikk brudd 3-4 cm over dette skarelaget i fassetterede fokksnø. Skarelaget kan være lagd av vind kanskje? Gravde på en værhard plass der vinden får stor fart på rett vindretning.
Kommentar
Her var det et skarelag i snødekket høyt oppe som jeg ikke har observert andre steder. Fikk brudd 3-4 cm over dette skarelaget i fassetterede fokksnø. Skarelaget kan være lagd av vind kanskje? Gravde på en værhard plass der vinden får stor fart på rett vindretning.
Copyright
Ragne@ObsKorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Under 7-800 er det ubunden snø overalt der jeg har ferdes, så jeg ville satt høyden opp til 700.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kan være at vedvarende svakt lag skal inn. Det er kantkorna snø både øverst i smeltepakka, men har kun blitt observert under hard skare. Så da er det spm om den fassertteringa som skjer i fokksnøen går inn som et kantkornproblem? Det er fortsatt en del løs snø tilgjenglig for vindtransport, og det er store forskjeller i regionen ift hvor mye vinden har fått herje i høyfjellet. Det finnes løs snø tilgjenlig også i høyden på skjerma plasser. I går ble det observert skytende sprekker og drønn i snøen. Drønn ko mder snødekket var tynt, og jeg tror det var kantkorna snø nede ved bakken som gikk. Der snødekket er tynt, og smeletpakka er tynt er det tjukt lag med sukker nede ved bakken.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Ragne@ObsKorps
Kommentar
På 1200 i V-vendt lite heng i en liten dal (vindsjakt) på toppen av fjellet. Her var øverste fokksnø 15 cm p - hard over 5 cm fasettert fokksnø. Fikk brudd på 17 slag som forplanta seg over hele ECT.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1183 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart