10 Snø observasjoner ved (Lyngen/TROMSØ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).
Skredaktivitet
Dato
31.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i dag.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Kommentar
I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Mot n
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Tregrensa
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Fint i skogen
Stabilitetstest
Test
@0cm
Kommentar
Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
@0cm
Stabilitet
God
Kommentar
Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene.
Utvikling
Ytterligere stabilisering.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint varsel!
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
6 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI80706050403020100Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]dOhd(z)dd(z)0.5cCT0Created with niViz on 2020-02-18T07:55:07


Notater
Tekst
Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
@2 cm
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
@2cm
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
866 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart