6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Frakt av snø langs bakken fra SØ retning.
Drønn i snøen
Drønn i kantkorn ved bakken. Fjerna understøttes på et flak, og ba en person gå oppå. Hardt flak ca 50cm. Så smalt det og sprakk opp, gikk på kantkorn ved bakken,
Ferske sprekker
Ferske flak sprekker noe opp. Men på langt nær så mye action i dette som i går. Nå mer litt mer rundt ski, ut fra ski ca 1meter når jeg lager kakestykker. I går var sprekkende svært lange 10-30meter.

Kommentar
Sprekk i snø ikke så lang.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
30.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Mest trolig fra i går men kan ha gått i dag også. Sånn ca 1.5 str vil jeg si. Men sett på avstand og noe dårlig sikt og noe føyket igjen. Fra nord vend konvekst ved i Asbjørnosi "bollen"
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Overskyet , rolig vær, så og si vindstille her, kun en dal trekk. Noe blindt føre i høyfjellet nå.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Overskyet vær
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ca 2cm nysnø siden mandagen her i området . Vind fra SØ frakter snø nå, betydelig flere steder enn før i uken. Spor fra Mandag er feks føyket igjen i dette området. Over ca 900moh. Lengre ned har ikke vinden tatt noe. Vinden frakter snø, så 7.Jan skaren kommer frem i dagen noen steder. Flakene er betydelig hardere enn i går. Vanskeligere å få ut. I lo sider er det blyant hard og bærende mange plasser. Mens i Le mer løst men noe gjennomslags fokksnø, lune formasjoner og søkk har fin skikjøringsnsø. Er jo mer motstand i den enn på mandagen, men fint synes jeg med litt motstand. Folk flest vil kalle det pudder. Flakene ligger på perfekte snø krystaller. Der snødekke er tynt ligger de flakene på kantkorn, enten ved bakken eller rundt skarelag. Finnes kantkorn ved bakken på snødybde under ca 100cm. Mindre kantkorn på tykkere dekke. Det er mest snø i NØ-S etter tidligere NV. Men vinden har dreid nå på SØ og legger snø i himmelretninger som har hatt mindre snø tidligere i år, så vær litt obs på kantkorn.

Kommentar
I Lo sider kommer skaren ( porøs skare) fram i dagen der staven står og ellers hardere vind flak. Betydelig mer vind i snøen nå enn tidligere i uken. Da var det løs snø på denne ryggformasjon.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Vind fra Sø har nå flere steder fraktet snø inn i le. Hardheten på flakene vil varier der de er myke er det lettest å få ting til å gå. Mens der de er hardere skal mer til men skredene vil da bli større. Det er nedføyket perfekte løse nysnøkrystaller som ligger under.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
På tynt dekke ligger disse flakene over kantkorn. Vær litt obs på det. Mer krevende å forholde seg til som skiløper, får trolig lite fartegn i dette svake lag. Og kan diskuteres om det er et skredproblem, men jeg tar det med. Så får vi se om det kommer noe flere meldinger om dette kantkorn lag i løpet av helgen. Om det er noe vi skal ha med.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vind fra SØ legger opp fokksnøflak av varierende hardhet. Disse flakene ligger på perfekte nysnø krystaller. Vanskeligere å få ting til å gå i dag enn i går. Pga hardere flak. Men trolig ulik hardhet på disse flak. Ved tynt dekke men helt opp til ca snødybde på 100cm, har du kantkorn ved bakken eller rundt skarelag. Vær litt obs på dette, ved tynt dekke. Finnes løsere snø med litt motstand i skjerma formasjoner / lune søkk. Større skredfaren nå i områder rundt Sogndal selv om regionale skredvarselet har vært omtrent likt hele uken.
Utvikling
Vind vil frakte snø og legge opp fokksnøflak. Men betydlig mindre snø for transport nå enn tidligere i uken. På rygger og i Lo er det ganske hard snø/7.Jan.skare nå. Fokksnø flakene vil bli vanskeligere å få ut når de blir hardere men da bli noe større skred. Det er ulik hardhet på fokksnø flak så der de er mykere kan man lett trigge de som skiløper.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
734 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart