9 Snø observasjoner ved Glugganuten (Hardanger/Ullensvang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
31.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Hadde god sikt på byrjinga av dagen før det tetta til på toppane mot ettermiddagen. Observerte ingen ferske skred i løpet av dagen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Det byrja å snøa lett frå kl 12.00. kl 16.00 var det kome om lag 2-3 cm. Vind frå sør-søraust på Glugganuten

Copyright
Tor Ivar@SVV
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
100 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snødekket ber tydleg preg av kraftig vind dei siste dagar. I skogen er snøen laus og fin. Ved tregrensa og oppover merker ein gradvis at vinden har tatt meir og meir. Over tregrensa og på dei høgaste toppane er det byrjande sastrugi. På ryggar og haugar er det heilt avblåst og sønen er blåst inn i søkk og dalar i terrenget. Det er forholdsvis lite snø for årstida. På 900 moh. er det i snitt om lag 1 meter med snø i terrenget

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
Kommentar
Bilete tatt frå Glugganuten retning trolltunga.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Svært avblåst og isete på Glugganuten etter kraftig vind dei siste dagar frå aust. Byrjande sastrugi
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
På 600 moh ved Mogelii er det om lag 30 cm snø som kom i siste snøkast. Vanskelig skiføre i denne lia.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
I overgangen mellom ny og gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn, omlag 2mm store. Får bruddforplanting på dette laget ved ECT men svært ujevnt bruddflate Q3. Skal mykje til å påvirke dette laget då overliggjande fokksnø er blyant hard.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Siste dagar har det vore kraftig vind i fjellet med vind fra sør-søraust. Dette har flytta fokksnø inn i nord-nordvestleg sektor. Det er observert snøfokk over kvamskogen og på fjelltoppane i Hardanger. Snødekket over tregensa framstår som ujevnt fordelt med avblåst på ryggar og toppar og innblåst i dalar og forsenkningar i terrenget. Det er mest snø i fjellsider som vender mot nordvest. Fokksnøen framstår som seig og utan spenningar. Fokksnøen held på å verte spist opp av kulden med begynnade utvikling av kantkorn. Ingen resultat i testheng, ingen ferske skred observert. Ved overgangen ny/gammal snøpakke er det eit lag med kantkorn. Dette laget bryt med stor tilleggsbelastning og bryddkvaliteten er svært dårleg. Kantkornlaget er vanskelig å påvirke grunna det er eit tjukt lag med blyant hard fokksnø over. Ut frå responsen i snødekket er faregrad 2 mest treffane i utsatt sektor i nordvest over 800 moh.
Utvikling
Det er meldt liten forandring i vèret dei kommande dagar. Dette tilseier at skredfaren vert vedvarande eller svakt minkande
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Skredpunkt langs Sørfjorden
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
SV
Kommentar
Skredpunkt over Odda
Snøprofil


Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
S
Kommentar
Rasteplate markerer overgang mellom ny og gammal snøpakke. ECT gjekk til brudd på det 22 slaget, losna på laget med kantkorn
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Glugganuten
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1167 
Laster kart