8 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-8,00 °C
Vindretning
Fra øst
Kommentar
Lett snø og relativ lite vind (5-10 m/s)
Snødekke
Total snødybde
170 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Vinden har ikke tatt mye tak de siste dagene her på Haukeli.
Stabilitetstest
Test
ECTN 10@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Ingen andre utslag i fokksnø, eller i kantkornlag
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har hatt snøskredkurs for entreprenører på Haukeliseter i går og i dag. Kommet ca. 2-3 cm nysnø siste døgn med relativt lite vind. Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Gravde flere profiler i dag. Gunstig oppbygging på fokksnø og nysnø over skaren, men finnes sjiktoverganger(ECTN) Gode bindinger til gammelt snødekke. Kantkorn ca. 1mm str, så ikke godt utviklet her ennå. Ingen bruddforplanting i fokksnø ved stab test. Ingen utslag på kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Har kun vært i området rundt Haukeliseter, men varselet ser ut til å stemme bra med det vi har observert.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
2 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]eDheDOhdDdDcDECTN10Created with niViz on 2020-02-23T02:28:28

Kommentar
Målte temperaturen under kantkornlaget(-2,8 grader). -8 på overflaten

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
984 
Laster kart