8 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
30. januar 2019 kl. 12:12
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Blåste godt fra SV timene rundt klokken 12:00. Snøfokk langs bakken i skoggrensen og synlig snøfokk fra toppene.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Fokksnøen fra idag er mulig å løse. Her ca 25 grader bratt, uten understøtte, ca 1000 m o.h.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
100 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
I skogen er snøen løs. Snøen består her av snø som er omvandlet oppbyggende. Det finnes to smeltefrys skarer i den løse snøen, men begge er relativt porøse, og virker til å være på vei til å brytes ned. Den nederste smeltefrys skaren er mest massiv, og tynnest. Den gamle tidligere svært mildværspåvirkede snøpakken oppleves som ca kniv hard. I åpne glenner i skogen, og mot skoggrensen har det blåst inn fokksnø i dag. Fokksnøen viser lite reaksjon, men er mulig å påvirke i utsatt sektor i bratt terreng.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Skisseprofil i skogen. Løs snø av kant, eller oppbyggende kant. Smeltefrysskarer som er ganske porøse. Nederste er mest robust. Kvalifiserer ikke til skredproblem slik jeg ser det pga. tykke lag av kant og skarer under nedbrytning/ manglende flak. Må eventuelt være akkurat rundt skoggrensen.
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Øverste smeltefrys
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Nederste smeltefrys
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Nederste smeltefrys
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Øverste smeltefrys
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Profil tatt i NØ-vendt heng i skoggrensen. Her har mye av fokksnøen blåst bort, så det vil være mye mer fokksnø i et NV-vendt heng i samme høyde.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
SV
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
SV
Stabilitetstest
Test
ECTP 23@30cm Q2
Kommentar
Testen er repeterbar. FC 2,5 mm, men armert av smeltefrys pakke.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 23@30cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Armert under 6 cm fortsatt ca kniv smelte-frys. Her på tynt snødekke, så det skal mye til før dette laget påvirkes. Må mildvær til slik som snødekket fremstår nå. Ikke skiløper.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Kantlaget mot 3mm grid
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
6cm med kniv smeltefrys over kant
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
ECTP23@30Q3
Fotograf
Njål
Copyright
Svv
Himmelretning
Kommentar
ECTP23@30Q2
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Gjelder over skoggrensen og i skoggrensen, men mulig å løse myke flak i åpne glenner i bratt terreng i skogen. Vinden dro med seg snø ned i skogen i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det kom mye snø (15 cm) på kort tid i ytre deler av varslingsregionen i går kveld. Øst for kysten så kom det ikke snø, eller minimalt med snø. Snødekket består av en gammel smelteomvandlet snøpakke som er på vei til å danne kant. Et mer fremstående kantlag i denne snøpakken ligger ca 6 cm ned i pakken, og er armert av kniv harde smelteformer over. Regner ikke dette som et skredproblem per nå. Mye snø har blitt flyttet mot NV den siste tiden, og dette pågikk også i dag. Mulig å løse ut fersk fokksnø i NV-vendte leheng, og det er også denne hengretningen som har mest snø. I høyfjellet er det avblåst, vindpakket og skarete (avblåst til gammelt snødekke) i Lo-retning. I skoggrensen har det lagt seg mye snø i dag. Størst skredfare i skoggrensen eller i skjermede leheng i høyfjellet. Rim som var nevnt i varselet ligger eventuelt på løssnø, eller er ødelagt av vind.
Utvikling
Fortsatt oppbyggende omvandling av snødekket, og relativ rask stabilisering av nylig innblåst fokksnø fra i dag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Ca 1000 m o.h., mot NV. Snøen blåser vekk og legger seg ned mot skoggrensen og i skogen.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
883 
+/- nøyaktighet
50 meter
Laster kart