4 Snø observasjoner ved (Romsdal/Molde).
Observert av
Halvor@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
29. januar 2019 kl. 11:18
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
29.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Noen små/ middels skre fra vesleskåla

Copyright
Halvor@NVE
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Kommentar
Ingen ny snø siste døgn her i indre del. Litt snøfokk i høyden på utsatte plasser. Har generelt vært mye vind også i åpne parti i skogen, men snøen er likevel fin og godt skiføre mange steder.

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Lett snøfokk i morges mot sjøvdøla.
Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Vekslende snøoverflate over skoggrensen. Vindpakket myk og hard eller løs og fin i skjermede formasjoner.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
I ytre, der det har kommet litt ny snø vil det nok være lett å løse ut små løssnøskred i noen bratte heng intill vinden kommer.

Kommentar
Flakdannelser over løs snø. Her er det som mange steder overflatekantkorn som er underlaget for flaket. Kornene er små, under 1mm. Flak sprekker lett opp, men det er begrenset bruddfoplantning.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er generelt preget av mye vind siste tiden, men også mye løs og fin snø i lune formasjoner. Skredproblemet er flakdannelser fra de siste dagene. Disse ligger ofte over løs snø (overflatekant) og sprekker lett opp, men jeg har fått lite tegn til god bruddforplanting. Problemet kan finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, men N-NV-V er mest fremtredende. Jeg har ikke funnet flakdannelser som har lagt seg over overflaterim, men dette kan godt finnes, spesielt der flak har lagt seg inn mot skjermede formasjoner. Det er oppbyggende omvandling i snødekket. Det mest utpregede laget er kantkorn under smelteskaren fra 1.juledag. Det er stort sett bærende lag over dette svake laget fortsatt.
Utvikling
Litt ny snø å flytte på noen steder kan gi noen nye fokksnøflak. Ellers går stabiliseringen av eldre fokksnøflak gradvis.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint varsel.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
Molde
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
747 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart