6 Snø observasjoner ved Vigdalen mot Vågsberget (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
To personer med litt avstand. Drønn i kantkorn ved bakken på ca 750moh. Det ligger løs snø øverst så ca 5-10cm med 1f- snø, porøs skare tynn, og under smelteformer og masse kant 10cm i bunn. Totalt er det ca 50cm snødybde. Slik er også dekke i skogen uten at jeg hørte drønn der. Det er som sakt lite snø som kan danne flak over skaren, og later til å ha lite spenninger i overliggende snø. Tråkka ut slike «puter» oppå steiner lett men sprekker ikke videre og kun småe blokker som kom.
Skredaktivitet
Dato
27.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Sett inn i terreng som ved kuling fra sø kunne ha gått naturlig. Men det har jo ikke vært lasta snø inn i heng slik jeg kan se.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
70 %
Kommentar
Fra ca 1000moh. Mer blåere himmel enn meldt og mindre vind en meldt. Så og si vindstille der jeg var i høyfjellet. Men kald luft. Liten trekk var det ca 2ms kanskje . Fraktet null snø.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Været
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
15-20cm løs snø ligger over alt.Denne snø har begynt å få overflatekant i seg, småe. Under denne ligger fokksnø fra sist uke, gjelder NØ,S. Denne har gode bindinger til hverandre og underlaget. Du kan finne småe kant innad i den og ved skarelag, anser ikke som et skredproblem. I de andre himmelretninger har du betydelig mindre snø, så snøen er ujevnt fordel pga mye nysnø kom sist uke fra NV. Så her det er lite snø, N-SV, 7.Jan skaren med stedhvis noe fokksnø over og på toppen dette flotte dryss med tørr nysnø. Finnes stedhvis løs snø rett på lyng også. Under 7.Jan skaren har du smeltekant, finnes også trolig noe kant oppå denne skaren. I skogen har du løs snø på porøs skare også smelteformer / kantkorn, drønna for meg på flatmark i denne kant på bakken i dag. Men virker som det tynne flaket over har lite spenninger i seg. Så kantkorn er ikke ansett som et skredproblem pga ikke flak av betydning over ennå. Men finnes stedhvis noe flak over men utbredelse av denne er for liten.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Nærbilde av øverste løs snø, overflatekant.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Øverste snøen har det begynt å dannes overflate kant, småe.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Litt mørkt men løst i høyfjellet øverste lag ca 15-20cm løs snø.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Overgang skog høyfjell. Løs snø her.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Gjelder der vind har fraktet denne lette nysnø. Mange steder gjelder ikke dette skredproblem. Pga ikke frakt av snø. Det er et tenkt problem ikke observert. Str 1-2.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dette gjelder eldre fokksnø som kom i sist uke. Denne skal nå mer til å trigge. Og som jeg skrev i går også, kan kanskje snart droppe å ta med som skredproblem. Men jeg velger å ta den med i dag også ja.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Løs snø som "sluffer" i bratt terreng. Gjelder der vinden ikke har laget flak, av denne løse snø som ligger i alle himmelretninger.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kaldt og vindstille. Ingen frakt av snø. Skredproblemet gjelder slik jeg tenker det er for regionen, der vind ikke har dannet nysnøflak er skredfaren lavere. Se ellers snødekke for mer info.
Utvikling
Overflatekant for vokse mer tenker jeg, men går noe langsomt pga kaldt igjennom hele døgnet. Går fortere hvis vi får større svingninger i dag / natt temp. Kantkorn lengre ned i dekke må følges med på. Og sist men ikke minst vind vil øke skredfaren rask og danne større områder med nysnøflak.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Fint varsel. Men tenker vi kan ta bort denne setning med rim og heller bytte den ut med at det har begynt å dannes overflatekant i overflaten. Ennå småe og ikke et problem selvom det snør ned. Men prosessen er i gang så smått. Kan også diskuteres om vi skal gå ned til få heng på nysnøflak.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Vigdalen mot Vågsberget
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
949 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart